Ceník

Smluvní ceny účetního poradenství a doplňkových služeb

   Účetní poradenství *)          800 Kč/hod.
   SW poradenství *)          500 Kč/hod.
   Zpracování přiznání k dani z příjmů FO     1.500 Kč
   Zpracování jiných daňových přiznání než DPH a DPPO
   (silniční daň, daň z nemovitých věcí, spotřební daň, apod.)
         650 Kč/hod.
   Účast na kontrolách FÚ, SSZ, ZP          500 Kč/hod.
   Jiné ekonomické a organizační poradenství, zastupování na úřadech
   (kromě FÚ, SSZ, ZP)
         500 Kč/hod.
   Příprava podkladů - výkazy dle potřeby bank, statistické výkazy          650 Kč/hod.
   Tisk účetních podkladů              5 Kč/ks
   
   Měsíční správa datových schránek  
        Základní paušál (do 10ti příchozích a odchozích zpráv)          500 Kč/měsíc
        Další zpráva (příchozí, odchozí)            80 Kč/ks
   
   Archivace účetních či jiných dokumentů společnosti
   (aktuální roky se nefakturují)
 
        Měsíčně do běžného metru            50 Kč
        Měsíčně nad běžný metr          100 Kč

Smluvní ceny vedení účetnictví a daňové evidence

   Základní měsíční **) nebo čtvrtletní **) paušál za vedení účetnictví  
        Do 100 deníkových položek       2.100 Kč
        Do 300 deníkových položek       6.000 Kč
        Do 500 deníkových položek        9.500 Kč
   Cena za každou další deníkovou položku        19-22 Kč
   
   Zpracování podkladů a vyhotovení přiznání k DPH          600 Kč
   Zpracování souhrnného hlášení a přenesení daňové povinnosti          300 Kč
   Zpracování roční účetní závěrky a uzávěrky    ve výši paušálu ***)
   Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob   ve výši paušálu ***)
   Jednorázový poplatek za pořízení počátečních stavů účetnictví dle rozsahu   v ceně paušálu

Smluvní ceny vedení mzdové agendy

   Základní paušál za vedení mzdové agendy ****)          500 Kč/měsíc
   Hlavní pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti          200 Kč/měsíc
   Dohoda o provedení práce          100 Kč/měsíc
   Přihlášky organizací na SSZ, ZP          300 Kč/ks
   Přihlášení, odhlášení zaměstnance na SSZ, ZP          300 Kč/ks
   Vyhotovení ELDP            50 Kč/ks
   Roční zúčtování daně z příjmů FO zaměstnancům za kalendářní rok          200 Kč/ks
   Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti          650 Kč/ks
   Vyúčtování daně z příjmů odvedené srážkou          650 Kč/ks

 

*) v případě sjednání balíku služeb poskytujeme slevu 20 % z ceny poradenství (poradenství / vedení účetnictví / vedení mzdové agendy)
**) klient zvolí periodicitu zpracování účetnictví
***) dle výše smluveného měsíčního/čtvrtletního paušálu
****) při méně než 3 zaměstnancích lze snížit

K cenám náleží DPH ve výši platné sazby daně.
 

DENSON s.r.o. provozovna: Na Spojce 344, Vestec 252 42, T: +420 603 888 490
sídlo: Psáry 244E, 252 44 Psáry, T: +420 732 783 300, M: info@densonsro.cz, IČ: 28081889, společnost je zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139619

BONUSY klientům

5% sleva z fakturace po dobu 6 měsíců v případě přivedení nového klienta, který se jím stane

Záruka na naší práci po dobu 3 let od odevzdání zpracovaných výsledků

Slevy a zvýhodněné podmínky při uzavírání smluv se společností KAPITOL a.s.