Ceník

Smluvní ceny účetního poradenství a doplňkových služeb

Účetní poradenství, ekonomické a organizační poradenství, zastupování na úřadech          1.000 Kč/hod.

   Zpracování přiznání k dani z příjmů FO včetně přehledů pro SP a ZP

    1.500 Kč - 2.500 Kč
   Příprava podkladů - výkazy dle potřeby bank, statistické výkazy          800 Kč/hod.
   Měsíční správa datových schránek -  zpráva (příchozí, odchozí)          100 Kč/ks
   Archivace účetních či jiných dokumentů společnosti
   (aktuální roky se nefakturují) - měsíčně
     100 Kč

Smluvní ceny vedení účetnictví a daňové evidence

   Základní měsíční **) nebo čtvrtletní **) paušál za vedení účetnictví  dle objemu
   Cena za deníkovou položku            22-28 Kč
   Zpracování podkladů a vyhotovení přiznání k DPH             800 Kč
   Zpracování kontrolního a souhrnného hlášení, OSS              500 Kč
   Zpracování roční účetní závěrky a uzávěrky a DPPO, DPFO od 3.500 kč

Smluvní ceny vedení mzdové agendy

   Hlavní pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti          250 Kč/měsíc
   Dohoda o provedení práce          150 Kč/měsíc
   Přihlášky organizací na SSZ, ZP, Koperativa          300 Kč/ks
   Přihlášení, odhlášení zaměstnance na SSZ, ZP, ÚP          300 Kč/ks
   Vyhotovení ELDP           100 Kč/ks
   Roční zúčtování daně z příjmů FO zaměstnancům za kalendářní rok          500 Kč/ks
   Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti          650 Kč/ks
   Vyúčtování daně z příjmů odvedené srážkou          650 Kč/ks

K cenám náleží DPH ve výši platné sazby daně.
 

DENSON s.r.o. sídlo: Psáry 244E, 252 44 Psáry, T: +420 732 783 300,E: lundiakova@densonsro.cz, IČ: 28081889, DIČ: CZ28081889 společnost je zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139619

BONUSY klientům

5% sleva z fakturace po dobu 6 měsíců v případě přivedení nového klienta, který se jím stane

Záruka na naší práci po dobu 3 let od odevzdání zpracovaných výsledků

Slevy a zvýhodněné podmínky při uzavírání smluv se společností KAPITOL a.s.