Služby

Vedení účetnictví

 • Pro právnické a fyzické osoby, neziskové organizace a SVJ
 • Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence v souladu s platnou legislativou
 • Zpracování přiznání k DPH a účetní závěrky včetně daně z příjmu
 • Zastupování
 • Příprava auditu a jeho případné zajištění (zajištění auditu včetně přípravy)
 • Účetní poradenství
 • Zpracování hlášení pro Intrastat

Mzdy a personalistika

 • Zpracování mezd a mzdová evidence
 • Zpracování přehledů pro ZP a OSSZ
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Příprava pracovních smluv, mzdových sestav
 • Výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně
 • Vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • Zastupování na úřadech státní správy

Pomoc při vyplňování daňových přiznání

 • Dani z příjmů právnických osob
 • Dani z příjmů fyzických osob
 • Dani z přidané hodnoty
 • Silniční dani
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daň z nemovitých věcí
 • Spotřební dani

Zastupování a součinnost při daňových řízeních

 Ekonomické poradenství

 • Zpracování podkladů pro žádost o úvěr, leasing
 • Finanční výkazy a analýzy
 • Analýza hospodaření firmy
 • Manažerský reporting
 • Zpracování statistických výkazů

BONUSY klientům

5% sleva z fakturace po dobu 6 měsíců v případě přivedení nového klienta, který se jím stane

Záruka na naší práci po dobu 3 let od odevzdání zpracovaných výsledků

Slevy a zvýhodněné podmínky při uzavírání smluv se společností KAPITOL a.s.